Kontakt


Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava

vrátnik, spojovateľ - 02/638 123 77
škola - 0907 805 860
internát V4 - 0907 724 798
internát V2 - 0910 513 089

skola@sostvranovska.sk

IČO 17050332
DIČ 2020936995

Kontakty na vedenie


riaditeľka školy

Mgr. Petra Pavelková

Riaditeľka školy

02/63 812 335  
riaditel@sostvranovska.sk

Image

Ing. Jana Maštrlová

Zástupkyňa riaditeľky pre odborné vzdelávanie
Image

Ing. Michaela Krajčiová

Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie
Image

Mgr. Mária Marková

Zástupkyňa riaditeľky pre školský internát
Image

Mgr. Martina Levásovská

Školská psychologička
Image

Ing. Eva Kováčová

Pedagogický asistent