Kontakt


Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava

vrátnik, spojovateľ - 02/638 123 77
škola - 0907 805 860
internát V4 - 0907 724 798
internát V2 - 0910 513 089

skola@sostvranovska.sk

IČO 17050332
DIČ 2020936995

Kontakty na vedenie


riaditeľka školy

Mgr. Petra Pavelková

Riaditeľka školy

02/63 812 335  
riaditel@sostvranovska.sk

Image

Ing. Jana Maštrlová

Zástupkyňa riaditeľky pre odborné vzdelávanie
Image

Ing. Michaela Krajčiová

Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie
Image

Mgr. Mária Marková

Zástupkyňa riaditeľky pre školský internát

02/63 812 377, kl.37
internat@sostvranovska.sk

Image

Mgr. Martina Levásovská

Školská psychologička
Image

Ing. Eva Kováčová

Pedagogický asistent