Kontakt


Stredná odborná škola technická
Vranovská 4, 851 02 Bratislava

informátor Vranovská 4 - 0915 938 797
Informátor Vranovská 2 - 0915 938 897
škola sekretariát - 0907 805 860
internát vychovávatelia V4 - 0907 724 798
internát vychovávatelia V2 - 0910 513 089

skola@sostvranovska.sk

IČO 17050332
DIČ 2020936995

Kontakty na vedenie


riaditeľka školy

Mgr. Petra Pavelková

Riaditeľka školy

0904 856 571  
riaditel@sostvranovska.sk

Image

Ing. Jana Maštrlová

Zástupkyňa riaditeľky pre odborné vzdelávanie
Image

Ing. Michaela Krajčiová

Zástupkyňa riaditeľky pre teoretické vyučovanie
Image

Mgr. Mária Marková

Zástupkyňa riaditeľky pre školský internát

Mgr. Alexandra Kintlerová

Školská psychologička
Image

Ing. Eva Kováčová

Pedagogický asistent