Kontakty na zamestnancov


Titul pred
Priezvisko
Meno
Skratka
Titul po
Tel. mobil
E-mail
Typ zamestnanca
Mgr. Ing.
Holienčík
Ondrej
HoO
421905 46 14 37
holiencik1@post.sk
Riaditeľ
Mgr.
Ballayová
Zdenka
BaZ
421904 38 72 41
zastupcapv@gmail.com
Majster
Bc.
Behúň
Richard
BeR
421915 81 25 63
richard.behun@gmail.com
Majster
Bc.
Belák
Bohumil
BeB
421905 16 70 45
bohumilbelak@gmail.com
Majster
Brisuda
Jozef
BrJ
421908 96 69 97
joskobrisuda@gmail.com
Majster
Bugáň
Ervin
BuE
421905 66 99 26
bugan.ervin@gmail.com
Majster
Capko
Ján
CaJ
421903 64 41 65
jancapkoapm@zoznam.sk
Majster
Mgr.
Čuraj
Peter
ČuP
421949 30 64 86
petercuraj@gmail.com
Majster
Mgr.
Franek
Peter
FrP
421908 52 68 98
franek.peter@centrum.sk
Majster
Mgr.
Hodás
Jozef
HoJ
421904 59 24 02
jozefhodas@gmail.com
Majster
Ing.
Hromada
Miroslav
HrM
421904 47 44 06
miroslav@hromada.sk
Majster
Mgr.
Kopták
Pavol
KpP
421903 85 12 00
palokoptak@gmail.com
Majster
Bc.
Kyška
Jozef
KyJ
421911 27 11 12
jozefkyska@gmail.com
Majster
Bc.
Laurenčík
Jozef
LaJ
421902 26 87 13
laurencik.jozef@gmail.com
Majster
Lisko
Daniel
LiA
421915 34 97 65
dano.lisko@gmail.com
Majster
Bc.
Lisková
Katarína
LiK
421902 22 50 75
kataliskova@gmail.com
Majster
Mgr.
Nekorancová
Dana
NeD
421915 82 19 09
nekorancova@pobox.sk
Majster
Bc.
Pieron
Daniel
PiD
421903 66 68 38
daniel.pieron@gmail.com
Majster
PhDr.
Poláčková  Moravcová
Janka
PoJ
421908 96 62 32
janka.polmor@gmail.com
Majster
Ing.
Sekerák
Milan
SkM
421907 61 84 68
milansekerak@centrum.cz
Majster
Bc.
Soviar
Pavol
SoP
421911 90 13 35
soviarpavol@gmail.com
Majster
Bc.
Sucháňová
Anna
SuA
421907 51 07 06
annasuchanova58@gmail.com
Majster
Šustek
Milan
ŠuM
421911 15 68 80
milxx@azet.sk
Majster
Vaňko
Miroslav
VaM
421903 82 18 33
miroslav.vanko@gmail.com
Majster
Bc.
Veselý
Ľubomír
VeL
421904 24 85 71
veselylubo.knm@gmail.com
Majster
Mgr.
Vlček
Anton
VlA
421911 15 68 80
tonovlcek@gmail.com
Majster
Mgr.
Backová
Ingrid
BaI
421908 40 15 74
ingrid.backova@gmail.com
Učiteľ
Berešík
Ľubomír
BeL
421903 31 23 83
Lberesik@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Buková
Tatiana
BuT
421907 17 61 06
tanabukova@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Cinková
Alena
CiA
421908 47 47 87
cinkova@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Duhovanová
Mária
DuM
421910 36 20 12
mariaduhovanova@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Dupkalová
Drahomíra
DuD
421948 22 02 44
dupkalovadrahomira@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Horvátová
Eva
HoE
421907 68 87 52
horvatova.eva@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Jančušová
Mária
JaM
, PhD.
421904 95 66 63
mariajancusova@hotmail.com
Učiteľ
Ing.
Kekelyová
Miroslava
KeM
421905 94 69 00
miroslavakekelyova@gmail.com
Učiteľ
Klimek
Michal
KlM
421904 32 96 79
it.sosknm@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Klučková
Lenka
KlL
421905 54 93 72
cook.lenka.cook@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Kormanová
Edita
KoE
421911 18 83 30
edita.kormanova@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Kubica
Karol
KuK
421949 44 37 01
kubica.karol@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Kučeríková
Alena
KuA
421902 65 59 66
kucerikova.a@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Kurucárová
Dagmar
KuD
421914 27 14 60
d.kurucarova@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Lahutová
Jozefína
LaZ
421915 81 13 97
jojalahutova@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Lisková
Daniela
LiD
421902 43 76 14
danielaliskova@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Marčanová
Viera
MaV
421940 60 25 33
marcanovaviera@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Milučký
Milan
MiM
421918 87 68 91
milan.milucky2@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Mitka
Štefan
MiŠ
421903 62 72 42
stefanmitka@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Muška
Ján
MuJ
421907 04 66 52
janmuska@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Mušková
Mária
MuM
421907 04 66 52
mariamuskova123@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Mušková
Marta
MuA
421907 24 74 62
martamuskova74@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Nováková
Adriana
NoA
421904 67 77 01
adriana.novakova57@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Pavlus
Pavol
PaP
421908 23 51 43
ztv.pavlus@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Plevková
Štefánia
PlŠ
421908 96 11 35
S.Plevkova.SOSSKNM@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Regec
Tomáš
ReT
421908 26 73 75
regi.regec@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Rezetka
Milan
ReM
421911 80 45 04
rezetmil@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Rudincová
Katarína
RuK
421910 96 65 36
rudincova100@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Solomonová
Katarína
SoK
421904 38 67 52
katarinasolomon@gmail.com
Učiteľ
Mgr.
Suranová
Tatiana
SuT
421911 78 65 00
tatiana.suranova@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Synáková
Erika
SyE
421949 29 51 91
erika.synakova1@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Šerík
Michal
ŠeM
421904 30 44 78
michalserik@gmail.com
Učiteľ
Ing.
Šidlo
Oto
ŠiO
421910 30 67 66
oto.sidlo@gmail.com
Učiteľ
Bc.
Šusteková
Ľubica
ŠuL
421907 88 73 66
l.sustekova@atlas.sk
Učiteľ
Mgr.
Vitková
Ľubica
ViL
421903 55 30 50
lubkavitkova@gmail.com
Učiteľ
PaedDr.
Vojsovič
Marko
VoM
421905 63 67 50
ztv.vojsovic@gmail.com
Učiteľ