OZ Nová Vranovská


Občianske združenie Nová Vranovská

Kto sme

Občianske združenie bolo založené 31.12.2019 za účelom podpory vzdelávania žiakov a učiteľov Strednej odbornej školy technickej, Vranovská 4, v Bratislave, ako aj na zlepšenie materiálno-technického zabezpečenia vyučovacieho procesu a ubytovania žiakov v internátoch Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici v Bratislave.

Stanovy OZ

 • kto môže byť členom
 • čo je cieľom združenia
 • ako sa budú získavať prostriedky na činnosť združenia
 • na čo sa budú vynakladať prostriedky združenia

  Stanovy v plnom znení

Aktuálni členovia OZ


Občianske združenie Nová Vranovská

Podporte nás


Činnosť občianskeho združenia ja závislá na daroch. Každý z nás, pracujúcich, platí štátu dane. O ich použití rozhodne štát. Až na  2 % z daní, ktoré ste štátu odviedli. O tých môžete rozhodnúť sami. Zvyčajne v období február, marec a apríl, keď sa podávajú daňové priznania, môžete rozhodnúť o tom, kde sa použijú 2% z toho, čo ste počas minulého roka odviedli štátu.
 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov. Týmto krokom zabezpečíte, že vaše dane budú správne zúčtované.
 • Vyplňte tlačivo “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby”. Uveďte svoje meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % (ak ste vykonávali dobrovoľnícku činnosť - 3%) zaplatenej dane.
 • Doručte vyplnené tlačivo na príslušný daňový úrad do 30. apríla 2024.

Ako postupovať

Darovacia zmluva

Činnosť občianskeho združenia môžete podporiť celoročne cez darovaciu zmluvu

 •  vytlačte si darovaciu zmluvu
 •  doplňte údaje
 •  rozhodnite sa, akú sume chcete darovať
 •  urobte úhradu na účet občianskeho združenia uvedenú v zmluve

Všetkým darcom vopred ďakujeme. 

O nás

Sme nadšenci, ktorí milujú túto školu

Každý z nás má k tejto škole iný vzťah a má s ňou spojený iný príbeh. Všetci však chceme, aby táto škola rástla a spolu s ňou aj všetci jej žiaci.

Našou snahou je podporovať talenty, zlepšovať prostredie školy pre všetkých, propagovať strojárske remeslo a vytvárať zmysluplné ciele pre našich absolventov.

Zakladajúci členovia

Image
RNDr. Paula Štancelová
Image
Radko Kubala
Image
Mgr. Rita Dostálová
Image
Ing. Janka Maštrlová
Image
Mgr. Petra Pavelková
Image
JUDr. Peter Prvonič

Projekty 2023

V roku 2023 OZ Nová Vranovská podporilo Strednú odbornú školu technickú Vranovská

sumou 19 396,07 eur

 • nábytok do spoločenským miestností v internáte, technického klubu a zasadačky
 • podpora žiakov (úhrada výstroja na lyžiarsky kurz)
 • vybavenie dielne (popúšťacie pece a kaliaci kontajner)
 • knihy pre žiakov odboru puškár
 • projektory, plátna a tabule do 6 tried aj s montážou
 • podpora pedagogických zamestnancov (knižné poukážky ku Dňu učiteľov, teambuilding)
 • marketingové aktivity
 • tlačiareň

__________________________________________________________

Projekty 2022

V roku 2022 OZ Nová Vranovská podporilo Strednú odbornú školu technickú Vranovská

sumou 17 767,68 eur.

 • marketing - nová webová stránka a vizuálna identita školy
 • projektory, plátna a popisová magnetická tabuľa
 • aplikácia Kahoot premium pre školy
 • stoličky
 • rekonštrukcia elektroinštalácie v technickom klube a autodielni

Projekty 2021

V roku 2021 OZ Nová Vranovská podporilo Strednú odbornú školu technickú Vranovská

sumou 24 000,- eur.

 • marketing - nová komunikačná stratégia, nové logo a nový dizajn manuál, landingpage (Opýtaj sa študentov, ako to chodí na SOŠT Vranovská: studujnasostvranovska.sk
 • dokončenie rekonštrukcie WC v dielni školy
 • nákup tonerov pre všetky úseky školy a internátu
 • vybudovanie novej priečky na internáte (V2, 5. poschodie)
 • nákup multifunkčnej tlačiarne
 • vypracovanie architektonickej štúdie na modernizáciu prízemia Vranovskej 4
 • vypracovanie architektonickej štúdie na modernizáciu technického klubu a spoločenských miestností v internáte
 • nábytok na 2. poschodie (ubytovanie učiteľov a zamestnancov)
 • kúpa 2 notebookov pre účely dištančného vyučovania do školy
 • nákup farieb
 • podpora výstavy absolventov odboru zlatník a klenotník
 • úhrada školy žiakovi za ukradnuté šperky z výstavy
 • nové plastové dvere do zlatníckej dielne

Kontakty


Poštová adresa  
Mgr. Petra Pavelková
Občianske združenie Nová Vranovská
Vranovská 4 
851 02 Bratislava

IČO: 52895882
Email: oz_nova_vranovska@sostvranovska.sk

Bankový účet
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4708 3231
BIC: TATRSKBX

Staňte sa súčasťou tímu

Máte chuť na spoluprácu? Máte kvality, ktoré pomôžu rozvoju združenia a školy?
Stačí vyplniť prihlášku