Projekty


Projekty SOŠT Vranovská

Projekty Erasmus+


Mobilita KA1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

V rámci projektu sa naši žiaci dostanú postupne do týchto lokalít:

29.3.2022 - 26.4.2022 Sicília
19.4.2022 - 17.5.2022 Španielsko
Máj 2022 Portugalsko
Jún 2022 Česko 

Image

Medzinárodná spolupráca odborných škôl v rámci digitálneho vzdelávania

Projekt začal v koncom jari 2021 online stretnutím 6 tímov z piatich krajín - SK, CZ, A, D, B

Prvé fyzické stretnutie sa konalo v júli  v Haslach, Rakúsko (Technische Fachschule Haslach Privatschule des Landes Oberösterreich) 3 učitelia našej školy navštívili miestnu strednú odbornú školu technickú a porovnávali podmienky výchovy a vzdelávania a vymieňali si skúsenosti k kolegami v oblasti online vyučovania počas obdobia pandémie.

V dňoch 22. -24.3.2022 sa uskutočnilo druhé stretnutie v Bruseli (partner SPRL Bohemia EU Planners) , kde nás náš partner previedol inštitúciami EU s prednáškami o fungovaní a kompetenciách jednotlivých inštitúciách, ktoré boli vedené v angličtine.

Tešíme sa na stretnutie v Linzi , Rakúsko v dňoch 3. -5.5.2022, kde nás bude hostiť PRIVATE PADAGOGISCHE HOCHSCHULE DER DIOZESE LINZ

V dňoch 11.7.-13.7.2022 privítame našich partnerov u nás v Bratislave.

Na jeseň je plánované stretnutie v Nemecku TECHNISCHE HOCHSCHULE DEGGENDORF.

Finálne stretnutie u lídra projektu sa uskutoční v jeho priestoroch, ktorými je Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborne přípravy, Sezimovo Ústí

Participatívny rozpočet


Financované s podporou zriaďovateľa Bratislavský samosprávny kraj

Termín realizácie: 1. apríl 2022 – 31. október 2022

Školský participatívny rozpočet je nástroj, ktorý pomáha meniť školu k lepšiemu. Žiaci dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia, rozhodovania a realizácie. Participatívny rozpočet pomáha budovať korektné vzťahy medzi vedením, učiteľmi a žiakmi školy, ako aj posilňuje vzájomnú dôveru. Zavádzanie procesu participatívneho rozpočtu v prostredí strednej školy otvára v oblasti vzdelávania novú tému, ktorou je participácia. Súčasťou programu je preto zavádzanie nových vzdelávacích modulov do procesu výučby. Zámerom je testovať a overiť možnosti využitia metód neformálneho vzdelávania ako súčasť vzdelávacieho procesu v rámci bežného vyučovania či medzipredmetových vzťahov

Image

Vzdelávacia aktivita


Naši učitelia sa zúčastňujú vzdelávacej aktivity

Štátneho pedagogického ústavu s názvom Slovenská akadémia „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých (ďalej len „Slovenská akadémia“) v rámci preddefinovaného projektu s názvom „Inovatívne vzdelávanie učiteľov s cieľom zvýšiť ich interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese rómskych žiakov“ v rámci programu Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov financovaného z Nórskych grantov a zo  štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Časový harmonogram: október 2021 - máj 2022

V akčnom pláne si tím stanovil nasledujúci víziu, ktorej výsledkom je

Škola s fungujúcimi demokratickými a inkluzívnymi postupmi a rešpektovaním potrieb všetkých cieľových skupín

Image

História a súčasnosť školy

Prečítaj si o SOŠT Vranovská
Prečítaj si o o histórii a súčasnosti