Harmonogram školského roka


Tu nájdeš všetky všetky dôležité termíny školského roka.

Hlavné udalosti


Začiatok školského roka

1. septembra 2021

Začiatok školského vyučovania

2. septembra 2021

Začiatok 2. polroka

1. februára 2022

Koniec školského roka

30. júna 2022

PrázdninyPrázdniny
Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin
Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách
jesenné27. október 2021 (streda)28.október – 29.október 20212. november 2021 (utorok)
vianočné22.december 2021 (streda)23.december 2021–7. január 202210. január 2022 (pondelok)
polročné3. február 2022 (štvrtok)4.február 2022 (piatok)7. február 2022 (pondelok)jarné


Košický kraj,Prešovský kraj18. február 2022 (piatok)21.február –25.február 202228. február 2022
(pondelok)
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
25.február 2022 (piatok)28 február –4.marec 20227. marec 2022
(pondelok)
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj4. marec 2022 (piatok)7.marec –11.marec 202214. marec 2022 (pondelok)
veľkonočné13. apríl 2022 (streda)14.apríl - 19.apríl 202220. apríl 2022 (streda)
letné30. jún 2022 (piatok)1.júl – 31.august 20225. september 2022 (pondelok)