Internát


Miesto kde bývaš, študuješ, rozvíjaš sa.
V hlavnom meste, priamo pri škole.

Blízko do školy
i do centra

Ľahká dostupnosť do väčšiny škôl a do centra Bratislavy sa dostaneš do 10 min MHD. Prechádzky v Starom meste či sledovanie západu slnka z nádvoria hradu sú obľúbené činnosti našich žiakov. Návšteva SND, galérií či múzeí Vám poskytne bohatý kultúrny zážitok. Neďaleko internátu sa nachádza železničná stanica Petržalka odkiaľ pravidelne premáva vlakový spoj do Viedne.

Záujmové aktivity

K dispozícii máš spoločenské miestnosti vybavené televízorom a inou čiernou technikou. V niektorých spoločenských miestnostiach je k dispozícii klavír. Internát disponuje telocvičňou, knižnicou s čitárňou a herňou. Žiaci vydávajú vlastný internátny časopis - REFLEKT. Priestory internátu sú kompletne pokryté wifi-sieťou. Internát ponúka aj množstvo záujmový aktivít, ktoré sa každým rokom aktualizujú.

Kvalitné ubytovanie

Technický stav budovy a vybavenie internátu vylepšujeme priebežne. Chceme ponúkať ubytovanie kvalitné, zodpo-vedajúce štandardom modernej doby a preto neustále hľadáme možnosti ako to naplniť.

Ubytovanie v internáte


Žiadosť o ubytovanie

O ubytovanie v školskom internáte môže požiadať zákonný zástupca žiaka (alebo žiak starší ako 18 rokov) ktorejkoľvek bratislavskej strednej školy - ktorého trvalé bydlisko je mimo Bratislavy.

Pri priraďovaní lôžok pre žiakov berieme do úvahy vek, navštevovanú školu, bydlisko, prípadne ďalšie kritériá.

Smernica o prijímaní žiakov do školského internátu

Prihláška do internátu

Prihlášku zašlite do 10.6. na adresu prihlaska.internat@sostvranovska.sk

Pred nástupom na internát budeš potrebovať zopár podpísaných dokumentov:

  Pri nástupe do internátu

  Treba si priniesť:

  • 2x fotografia, iba študenti 1. ročníka
  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave žiaka, nie staršie ako 1 mesiac, potvrdenie alebo čestné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia (s dátumom nástupu na internát)
  • potvrdenie o zaplatení ubytovania
  • potvrdenie o prečítaní školského poriadku
  • GDPR
  • osobné veci, hygienické potreby, obliečky na paplón a vankúš

  O internátoch


  Školský internát sídli v dvoch budovách na Vranovská 2 a Vranovská 4. Poskytuje výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie pre žiakov bratislavských stredných škôl.
  Internáty sú umiestnené v tichom prostredí na okraji mestskej časti Petržalka s výborným autobusovým spojením do väčšiny škôl. V budove školského internátu na Vranovskej 2 sídli na 1.-3. poschodí bilingválne gymnázium - Evanjelické lýceum, samotný internát sa nachádza na 4.-10. poschodí. Internát Vranovská 4 sa nachádza v budove SOŠT a sídli na 3. až 10.poschodí.

  Hľadáš informácie o strave?

  Pozri si info o školskej jedálni.
  Informácie o jedálni