Internát


Miesto kde bývaš, študuješ, rozvíjaš sa.
V hlavnom meste, priamo pri škole.

Blízko do školy
i do centra

Vďaka dobrej polohe nášho internátu sa dostaneš do centra mesta aj na Hlavnú stanicu za pár minút MHD. V pešej vzdialenosti je takisto Železničná stanica v Petržalke. V blízkosti máš nákupné centrum Aupark, nábrežie Dunaja, cyklistické chodníky aj chodníky pre bežcov, ktoré Ti ponúkajú možnosti zdravého trávenia voľného času. Do väčšiny škôl sa dostaneš MHD do 10 minút, viaceré zo škôl sú v pešej dostupnosti. Možnosti na kultúrne vyžitie budeš mať vďaka blízkosti divadiel, múzeí, galérií a priamo z internátu sa Ti ponúka najkrajší výhľad v Bratislave – priamo na bratislavský hrad.

Kvalitné ubytovanie

Technický stav budov, zariadenie a priestorovú výbavu miestností vylepšujeme priebežne. Chceme ponúkať ubytovanie kvalitné, zodpovedajúce štandardom modernej doby a preto neustále hľadáme možnosti ako to naplniť.

Prečo je náš internát iný ako ostatné?

Pretože ku každému zo študentov pristupujeme individuálne. Vytvárame študentom podmienky na všestranný rozvoj a podporujeme ich v mimoškolských aktivitách a brigádach, v ktorých si rozvíjajú odborné zručnosti, takisto aj v záujmoch s charitatívnym alebo filantropickým rozmerom. Okrem spoločenských miestností, ktorých tematicky zameraná modernizácia je v procese, sa snažíme z internátu vytvoriť moderné, účelovo zariadené miesto, ktoré ponúka študentom širokú škálu možností na sebarealizáciu, prípravu do školy aj na aktívne trávenie voľného času. Vzhľadom na pestrosť študijných odborov našich študentov sú niektoré spoločenské miestnosti vybavené klavírom.

Internát ponúka širokú škálu organizovaných záujmových a voľnočasových aktivít, v ktorých majú rovnakou mierou zastúpenie šport a zdravý životný štýl, kultúra, prehlbovanie znalostí aj osveta. Študentky a študenti majú možnosť každý týždeň pod vedením vychovávateľky bezplatne cvičiť jogu a pilates, v telocvični si zahrať futbal, florbal, volejbal, bedminton, pingpong, avšak telocvičňa aj priestory internátu poskytujú možnosti aj na iné športové a záujmové aktivity. Besedy so zaujímavými ľuďmi, stretnutia s policajtom, spoločne

organizované pravidelné návštevy činohry aj opery v SND, návštevy múzea, organizované návštevy zaujímavostí Bratislavy, grilovačky na Železnej studničke, rôzne súťaže, calchetto, tvorivá dielňa – výroba pohľadníc, spoločné pečenie, predvianočné zdobenie medovníčkov a ich predaj v rámci charitatívnej činnosti, štrikovanie a háčkovanie, vedomostné kvízy, športové turnaje, pravidelne organizovaný Mini maratón sú aktivity, ktoré Ti rozšíria obzor, spestria a zmysluplne vyplnia voľný čas.

Našou spoločnou snahou je , aby internát poskytoval bezpečný a komfortný priestor na formovanie osobnosti takisto kvalitné zázemie a priestor na sebarealizáciu našich študentov. V našom internáte presadzujeme partnerský prístup ku študentom a túto filozofiu sa snažíme pretaviť aj do výchovy.

Preto neváhaj, príď sa pozrieť a vyber si našu školu aj internát ako cestu k tvojej budúcnosti.

Ubytovanie v internáte


Žiadosť o ubytovanie

O ubytovanie v školskom internáte môže požiadať zákonný zástupca žiaka (alebo žiak starší ako 18 rokov) ktorejkoľvek bratislavskej strednej školy - ktorého trvalé bydlisko je mimo Bratislavy.

Pri priraďovaní lôžok pre žiakov berieme do úvahy vek, navštevovanú školu, bydlisko, prípadne ďalšie kritériá.

Smernica o prijímaní žiakov do školského internátu

Prihláška do internátu

Prihlášku zašlite spolu s kópiou rozhodnutia o prijatí na strednú školu do 10.6. na adresu prihlaska.internat@sostvranovska.sk

Pred nástupom na internát budeš potrebovať zopár podpísaných dokumentov:

  Pri nástupe do internátu

  Treba si priniesť:

  • 2x fotografia, iba študenti 1. ročníka
  • lekárske potvrdenie o zdravotnom stave žiaka, nie staršie ako 1 mesiac, potvrdenie alebo čestné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia (s dátumom nástupu na internát)
  • potvrdenie o zaplatení ubytovania
  • potvrdenie o prečítaní školského poriadku
  • GDPR
  • osobné veci, hygienické potreby, obliečky na paplón a vankúš

  O internátoch


  Školský internát sídli v dvoch budovách na Vranovská 2 a Vranovská 4. Poskytuje výchovno – vzdelávaciu starostlivosť, ubytovanie a stravovanie pre žiakov bratislavských stredných škôl.
  Internáty sú umiestnené v tichom prostredí na okraji mestskej časti Petržalka s výborným autobusovým spojením do väčšiny škôl. V budove školského internátu na Vranovskej 2 sídli na 1.-3. poschodí bilingválne gymnázium - Evanjelické lýceum, samotný internát sa nachádza na 4.-10. poschodí. Internát Vranovská 4 sa nachádza v budove SOŠT a sídli na 3. až 10.poschodí.

  Hľadáš informácie o strave?

  Pozri si info o školskej jedálni.
  Informácie o jedálni