Maturity


Všetko, čo potrebuješ vedieť k maturitám.

  Externá časť a písomná interná časť


  Slovenský jazyk a literatura

  15. marec 2022 (utorok)
  riadny termín externej časti a písomnej internej časti

  Cudzí jazyk

  16. marec 2022 (streda)
  riadny termín externej časti a písomnej internej časti

  Náhradný termín

  5.–8. apríl 2022

  Interná časť okrem písomnej formy


  Slovenský jazyk a literatúra

  30.–31. máj 2022
  ústna skúška

  Cudzí jazyk

  30.–31. máj 2022
  ústna skúška

  Odborná zložka

  30.–31. máj 2022
  ústna skúška – teoretická aj praktická časť

  Maturuje sa povinne zo:

  • slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou MS je externá časť EČ – test a písomná forma internej časti PFIČ – sloh)
  • cudzieho jazyka – úroveň B1, B2 – súčasťou je EČ a PFIČ
  • teoretická časť odbornej zložky
  • praktická časť odbornej zložky
  • dobovoľného predmetu

  Potrebuješ poradiť?

  Spýtaj sa niekoho z učiteľov
  Kontakty na učiteľov