Maturity


Všetko, čo potrebuješ vedieť k maturitám.

  Externá časť a písomná interná časť


  Slovenský jazyk a literatura

  12. marec 2024
  riadny termín externej časti a písomnej internej časti

  Cudzí jazyk

  13. marec 2024
  riadny termín externej časti a písomnej internej časti

  Matematika

  14. marec 2024
  riadny termín externej časti a písomnej internej časti

  Interná časť okrem písomnej formy


  Slovenský jazyk a literatúra

  Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, od 27. mája 2024 do 31. mája 2024

  Cudzí jazyk

  Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, od 27. mája 2024 do 31. mája 2024

  Odborná zložka

  Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, od 27. mája 2024 do 31. mája 2024

  Maturuje sa povinne zo:

  • slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou MS je externá časť EČ – test a písomná forma internej časti PFIČ – sloh)
  • cudzieho jazyka – úroveň B1, B2 – súčasťou je EČ a PFIČ
  • teoretická časť odbornej zložky
  • praktická časť odbornej zložky
  • dobovoľného predmetu

  Potrebuješ poradiť?

  Spýtaj sa niekoho z učiteľov
  Kontakty na učiteľov