Maturity


Všetko, čo potrebuješ vedieť k maturitám.

  Externá časť a písomná interná časť


  Slovenský jazyk a literatura

  14. marec 2023
  riadny termín externej časti a písomnej internej časti

  Cudzí jazyk

  15. marec 2023
  riadny termín externej časti a písomnej internej časti

  Náhradný termín

  3. - 5. apríl 2023

  Interná časť okrem písomnej formy


  Slovenský jazyk a literatúra

  Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023

  Cudzí jazyk

  Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023

  Odborná zložka

  Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023

  Maturuje sa povinne zo:

  • slovenského jazyka a literatúry – bez úrovne (súčasťou MS je externá časť EČ – test a písomná forma internej časti PFIČ – sloh)
  • cudzieho jazyka – úroveň B1, B2 – súčasťou je EČ a PFIČ
  • teoretická časť odbornej zložky
  • praktická časť odbornej zložky
  • dobovoľného predmetu

  Potrebuješ poradiť?

  Spýtaj sa niekoho z učiteľov
  Kontakty na učiteľov