Záverečné skúšky


Ak študuješ 3-ročný odbor, budeš na konci štúdia skladať záverečné skúšky.

Trieda III.X a III.ŠPZ

Riadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje
od 12. júna 2024
do 28. júna 2024

Presný termín konania jednotlivých častí záverečnej skúšky bude upresnený začiatkom apríla

Skúšobná komisia

predseda    
podpredseda
dozorujúci MOV počas praktickej  skúšky
skúšajúca (učiteľ  teoretických  predmetov)
skúšajúca (majster OV)

Trieda II.TSA

Riadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje
od 12. júna 2024
do 28. júna 2024

Presný termín konania jednotlivých častí záverečnej skúšky bude upresnený začiatkom nového apríla

Skúšobná komisia

predseda    
podpredseda
dozorujúci MOV počas praktickej  skúšky
skúšajúca (učiteľ  teoretických  predmetov)
skúšajúci (majster OV)

Potrebuješ poradiť?

Spýtaj sa niekoho z učiteľov
Kontakty na učiteľov