Záverečné skúšky


Ak študuješ 3-ročný odbor, budeš na konci štúdia skladať záverečné skúšky.

Trieda III.X a III.ŠPZ

20. 6. 2022

písomná časť a praktická časť

21. - 22. 6. 2022

praktická časť

23. 6. 2022

ústna časť

Skúšobná komisia

predseda    
podpredseda
dozorujúci MOV počas praktickej  skúšky
skúšajúca (učiteľ  teoretických  predmetov)
skúšajúca (majster OV)

Trieda II.TSA

20. 6. 2022

písomná časť a praktická časť

21. 6. 2022

8:00 - 14:00 hodin: praktická časť

22. 6. 2022

ústna časť

Skúšobná komisia

predseda
podpredseda
dozorujúci MOV počas praktickej  skúšky
skúšajúca (učiteľ  teoretických  predmetov)
skúšajúca (majster OV)

Potrebuješ poradiť?

Spýtaj sa niekoho z učiteľov
Kontakty na učiteľov