2. kolo prijímacieho konania


Využi posledné voľné miesta a podaj si prihlášku.

1. Voľné miesta

Riaditeľka školy vyhlasuje DRUHÉ KOLO prijímacieho konania na voľné miesta

2. Podaj prihlášku

Prihlášku je potrebné podať do
15. júna 2022
. Prihlášku môžeš podať elektronicky tu.

3. Príď na prijímaciu skúšku

Prijímacia skúška pozostáva z testu zo slovenského jazyka a z matematiky, talentovej skúšky alebo ústneho pohovoru.

Termíny 2. kola prijímacích skúšok


4-ročné maturitné odbory

Písomné prijímacie skúšky

termín
21.6.2022

8:00 hod.

3-ročné odbory

Bez prijímacích skúšok
na základe prihlášky

2-ročné učebné odbory

Prijímacie pohovory

termín
21.6.2022

8:00 hod.

Zlatník a klenotník

Talentové skúšky

termín
21.6.2022

10:30 hod.

Informácie podľa jednotlivých odborov


Názov odboru
Kód odboru
Forma štúdia
Dĺžka štúdia
Spôsob ukončenia
Voľné miesta
Prijímacie skúšky
Kritériá prijatia
mechanik nastavovač
2411 K
denná
4
maturitná skúška
áno
mechanik strojov a zariadení
2413 K
denná
4
maturitná skúška
áno
strojný mechanik
2464 H
denná
3
záverečná skúška
áno
obrábač kovov
2433 H
denná
3
záverečná skúška
áno
puškár
2432 H
denná
3
záverečná skúška
áno
zlatník klenotník - denné
8545 H
denná
3
záverečná skúška
áno
technické služby v autoservise
2498 F
denná
2
záverečná skúška
áno
obrábanie kovov
2433 H
denná
2
záverečná skúška
áno

Kontakt

Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava

Máš otázku? Neboj sa spýtať
+ 421 907 805 860
teoria@sostvranovska.sk


Ďalšie kontakty

Vieš, na ktorý odbor a prihlásiť?

Máme odbory, ktoré ti zaručene sadnú.
Vyber si svoj odbor