Naši spoľahliví partneri


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

  Partneri podrobnejšie

  CNC frézovanie

  Ponúka výrobu a dodávku obrobkov vysokej rozmerovej presnosti a špičkovej kvality povrchu z hliníka a jeho zliatin. Poskytuje  výkresovú dokumentáciu prostredníctvom CAD systémov s prepojením CAM systém a následnú výrobu.

  BEZ transformátory, a.s.

  Venuje  sa výrobe a dodávke  olejových, epoxidových a špeciálnych transformátorov  vysokej  kvality. Produktové portfólio je systémovo testované v súlade STN EN 60076 v nezávislom a akreditovanom laboratóriu určenom pre certifikáciu výrobkov. Všetky výrobky spĺňajú najnovšie technické požiadavky aplikácií a inštalácií.

  INAT, s.r.o.

  Špecializuje sa  hlavne na priemyselnú automatizáciu. Od analýzy problému, cez návrh riešenia, technického a materiálového zabezpečenia, vypracovania projektovej dokumentácie až po kompletnú realizáciu a úspešné uvedenie zariadenia do prevádzky so zabezpečením technickej podpory.

   BOMM auto, s.r.o.

   Ponúká diagnostiku, rýchloservis, pneuservis, údržbu a opravy automobilov  vo vysokej kvalite, ako aj poistenie vozidiel a riešenie škodových udalostí sú činnosti, ktoré táto firma poskytuje  svojim klientom.

  SAM – shipbuilding and machinery

  Výrobný program  je zameraný na: výmenníky tepla, tlakové nádoby, veľkokapacitné nádrže, stroje a strojové dielce, oceľové konštrukcie, železničné cisterny, parné kotly, lode, inžiniersko-dodávateľské služby v oblasti technológií vodného a odpadového hospodárstva pre priemyselné podniky. Práca v SAM je práca s perspektívou.

  DORIMEX

  Ponúka  výrobu  strojárskych komponentov a umeleckých predmetov prostredníctvom špičkovej laserovej technológie, výrobu originálnych  matríc pre  mince a medaily podľa umeleckých návrhov, ako aj zvyšovanie tvrdosti kovových povrchov kalením a úpravu povrchu pieskovaním.

  GA Drilling, a.s.

  GA Drilling, a.s. je high-tech spoločnosť, ktorá sa špecializuje sa na vývoj a  výskum  inovatívnych  technológií na frézovanie a vŕtanie pre oblasť geotermálnej energetiky, ťažby ropy a zemného plynu, ale aj pre iné priemyselné odvetvia.

   M.M.services, s.r.o.

  M.M.service, s.r.o. ponúká garančné prehliadky,  údržbu, opravy, pneuservis a prípravu vozidiel na STK.