Prijímacie konanie


Zisti všetko, čo potrebuješ vedieť o prijímačkách na našu školu.

1. Podaj prihlášku

Prihlášku je potrebné podať do
20. marca 2022
. Prihlášku môžeš podať elektronicky tu.

2. Príď na prijímaciu skúšku

Prijímacia skúška pozostáva z testu zo slovenského jazyka a z matematiky, talentovej skúšky alebo ústneho pohovoru.

3. Výsledky

Po prvom kole prijímacieho konania riaditeľka školy zašle všetkým prihláseným rozhodnutie o prijatí či neprijatí.

Termíny prijímacích skúšok


4-ročné maturitné odbory

Písomné prijímacie skúšky

1. termín
2. 5. alebo 3. 5. 2022

2. termín
9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022

2-ročné učebné odbory

Prijímacie pohovory

1. termín
2. 5. 2022 alebo 3. 5. 2022

2. termín
9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022

Nadstavbové obory

Písomné prijímacie skúšky
Prijímacie pohovory

1. termín
2. 5. alebo 3. 5. 2022

2. termín
9. 5. 2022 alebo 10. 5. 2022

Zlatník a klenotník

Talentové skúšky

1. termín
4. 5. 2022, 5. 5. 2022 alebo 6. 5. 2022

2. termín
11. 5. 2022, 12. 5. 2022 alebo 13. 5. 2022

Informácie podľa jednotlivých odborov


Názov odboru
Kód odboru
Forma štúdia
Dĺžka štúdia
Spôsob ukončenia
Počet prijímaných žiakov
Prijímacie skúšky
Kritériá prijatia
mechanik nastavovač
2411 K
denná
4
maturitná skúška
10
mechanik strojov a zariadení
2413 K
denná
4
maturitná skúška
7
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2426 K
denná
4
maturitná skúška
0
strojný mechanik
2464 H
denná
3
záverečná skúška
8
obrábač kovov
2433 H
denná
3
záverečná skúška
8
puškár
2432 H
denná
3
záverečná skúška
8
zlatník klenotník - denné
8545 H
denná
3
záverečná skúška
5
zlatník klenotník - externé
8545 H
externá
1-4
záverečná skúška
12
technické služby v autoservise
2498 F
denná
2
záverečná skúška
10
obrábanie kovov
2433 H
denná
2
záverečná skúška
10
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L01
denná
2
maturitná skúška
12
strojárstvo – obrábanie materiálov
2414 L02
denná
2
maturitná skúška
12
podnikanie v remeslách a službách
6403 L
denná
2
maturitná skúška
8

Kontakt

Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava

Máš otázku? Neboj sa spýtať
+ 421 907 805 860
teoria@sostvranovska.sk


Ďalšie kontakty

Vieš, na ktorý odbor a prihlásiť?

Máme odbory, ktoré ti zaručene sadnú.
Vyber si svoj odbor