Prijímacie konanie


Zisti všetko, čo potrebuješ vedieť o prijímačkách na našu školu.

Termíny druhého kola prijímacích skúšok
pre školský rok 2024/25


4-ročné maturitné odbory

Písomné prijímacie skúšky

2. kolo sa uskutoční
18. júna 2024

prihlášky podávajte
do 12. júna 2024

3-ročné učebné odbory

Prijímacie pohovory

2. kolo sa uskutoční
18. júna 2024

prihlášky podávajte
do 12. júna 2024

Nadstavbové obory

Písomné prijímacie skúšky
Prijímacie pohovory

1. termín
27. jún 2023

2. termín
22. august 2023

Zlatník a klenotník - denné

Talentové skúšky
kritériá

2. kolo sa uskutoční
18. júna 2024

prihlášky podávajte
do 12. júna 2024

1. Podaj prihlášku

Prihlášku na denné štúdium je potrebné podať do 20. marca 2024. Prihlášku na externé štúdium do 31. mája 2024.

2. Príď na prijímaciu skúšku

Prijímacia skúška pozostáva z testu zo slovenského jazyka a z matematiky, talentovej skúšky alebo ústneho pohovoru.

3. Výsledky

Po prvom kole prijímacieho konania riaditeľka školy zašle všetkým prihláseným rozhodnutie o prijatí či neprijatí.

1. Podaj prihlášku

Prihlášku na denné štúdium v druhom kole je potrebné podať do 12. júna 2024.

2. Príď na prijímaciu alebo talentovú skúšku

Pre maturitné odbory pozostáva prijímacia skúška z testu zo slovenského jazyka a z matematiky, pre odbor zlatník a klenotník absolvuješ talentovú skúšku a pri trojročných odboroch vyhodnotíme len tvoje doterajšie výsledky. Prijímacia aj talentová skúška sa uskutočnia 18. júna 2024.

3. Výsledky

Výsledky druhého kola prijímacieho konania budú 21.júna 2024 zverejnené na webovej stránke školy (čiže tu). Neprijatí dostanú rozhodnutie a prijatí sa nájdu v zozname a následne písomne (cez EduPage alebo mailom) potvrdia nástup do 26.júna.

Druhé kolo prijímacích skúšok


Riaditeľka SOŠT Vranovská oznamuje konanie druhého kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v školskom roku 2023/24.

Termíny prijímacích skúšok

2024/2025

4-ročné maturitné odbory

Písomné prijímacie skúšky

1. termín
2. máj 2024

2. termín
6. máj 2024

3-ročné učebné odbory

Prijímacie pohovory

1. termín
2. máj 2024

2. termín
6.máj 2024

2-ročné učebné odbory

Prijímacie pohovory

1. termín
2. máj 2024

2. termín
6. máj 2024

Zlatník a klenotník

Talentové skúšky
kritériá

1. termín
29. apríl 2024

2. termín
9. máj 2024

Informácie podľa jednotlivých odborov


Názov odboru
Kód odboru
Forma štúdia
Dĺžka štúdia
Spôsob ukončenia
Počet prijímaných žiakov
Prijímacie skúšky
Kritériá prijatia 2024/25
mechanik nastavovač
2411 K
denná
4
maturitná skúška
12
mechanik strojov a zariadení
2413 K
denná
4
maturitná skúška
24
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2426 K
denná
4
maturitná skúška
12
strojný mechanik
2464 H
denná
3
záverečná skúška
12
obrábač kovov
2433 H
denná
3
záverečná skúška
12
puškár
2432 H
denná
3
záverečná skúška
12
zlatník klenotník - denné
8545 H
denná
3
záverečná skúška
12
zlatník klenotník - externé
8545 H
externá
1-4
záverečná skúška
12
technické služby v autoservise
2498 F
denná
2
záverečná skúška
10
obrábanie kovov
2433 H
denná
2
záverečná skúška
0
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2414 L01
externá
3
maturitná skúška
0
strojárstvo – obrábanie materiálov
2414 L02
externá
3
maturitná skúška
0
podnikanie v remeslách a službách
6403 L
externá
3
maturitná skúška
0

Informácie podľa jednotlivých odborov
počet voľných miest v druhom kole


Názov odboru
Kód odboru
Forma štúdia
Dĺžka štúdia
Spôsob ukončenia
Počet voľných miest
Prijímacie skúšky
Kritériá prijatia 2024/25
mechanik nastavovač
2411 K
denná
4
maturitná skúška
4
mechanik strojov a zariadení
2413 K
denná
4
maturitná skúška
19
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2426 K
denná
4
maturitná skúška
10
strojný mechanik
2464 H
denná
3
záverečná skúška
4
obrábač kovov
2433 H
denná
3
záverečná skúška
12
puškár
2432 H
denná
3
záverečná skúška
7
zlatník klenotník - denné
8545 H
denná
3
záverečná skúška
5
technické služby v autoservise
2498 F
denná
2
záverečná skúška
0

Ako prebiehajú prijímacie skúšky?


4-ročné odbory s maturitou

Ak máš záujem o 4-ročné odbory, čakajú ťa písomné testy zo slovenského jazyka, literatúry a z matematiky. Testy sú zostavené z učiva, ktoré si mal/a na základnej škole od 5. do 9. ročníka. Na každý test budeš mať 45 minút.

Po skončení testov nebudeš dlho čakať, výsledky ti oznámime ešte v ten istý deň poobede buď osobne v škole alebo online na našej facebookovej stránke.

3-ročné umelecké odbory

Ak si vyberieš 3-ročný umelecký odbor, čakajú ťa talentové skúšky. Počas dňa prijímacieho konania budeme hodnotiť tvoje umelecké zručnosti a skúsenosti. Talentová skúška sa skladá z troch častí: kreslenie zátišia, modelovanie z hliny a tvorba z drôtu v našej zlatníckej dielni. Na každú časť máš 60 minút.

Výsledky sa dozvieš ešte v ten deň, buď osobne v škole alebo online. Ak chceš zvýšiť svoje šance na prijatie, neváhaj a prines svoje domáce diela, ktoré nám ukážu tvoj talent.

3-ročné odbory

Pre 3-ročné odbory, ktoré nevyžadujú talentové skúšky, sú kľúčovou časťou tvoje študijné výsledky zo základnej školy. Okrem toho zaváži aj tvoje správanie, kde pri známkach nepridávame body, ale za každú zníženú známku body odoberáme. Ak teda nie si extrémne bystrý, ale si zručnýsprávanie máš na jednotku, máš veľkú šancu byť súčasťou našej komunity.

Po zrátaní všetkých bodov za prospech, správanie a prípadné účasti na technických súťažiach, zostavíme poradie uchádzačov. Verme, že budeš medzi prvými.

2-ročné odbory

Pre 2-ročné odbory, je také podstatnou časťou prijímací pohovor. Ten sa zameria na tvoju motiváciu a záujmy, prečo si si vybral/a našu školu a čo ťa láka na danom odbore. Tvoju motiváciu hodnotíme napríklad aj podľa toho, či sa na pohovor dostavíš v stanovený čas. Príď preto v predstihu.

Pohovor trvá približne 15 minút a výsledky ti oznámime ešte v ten istý deň.

Ak máš ďalšie otázky, neváhaj sa na nás obrátiť!

Zobrazit kontakty

Kontakt

Stredná odborná škola technická
Vranovská 4
851 02 Bratislava

Máš otázku? Neboj sa spýtať

Image
Ing. Michaela Krajčiová
+ 421 907 805 860
teoria@sostvranovska.sk

Vieš, na ktorý odbor sa prihlásiť?

Máme odbory, ktoré ti zaručene sadnú.
Vyber si svoj odbor