Úradná tabuľa


Verejné obstarávanie

Meno školy
Stredná odborná škola technická

Adresa školy 
Vranovská 4
851 02 Bratislava

Kontaktné údaje
skola@sostvranovska.sk
vrátnica - 02/63 81 23 77
sekretariát - 02/63 81 23 35
sekretariát - 0907 805 860

IČO
17050332

DIČ
2020936995

Právna forma školy
Rozpočtová organizácia

Riaditeľka školy
Mgr. Petra Pavelková