Dôležité kontakty


Kontakty na zamestnancov
Celé meno
Mobil
E-mail
Funkcia
Mgr. Petra Pavelková
0904 856 571
riaditel@sostvranovska.sk
Riaditeľka
Mgr. Mária Marková
0908 742 075
internat@sostvranovska.sk
Zástupkyňa
Ing. Janka Maštrlová
0905 630 957
profesie@sostvranovska.sk
Zástupkyňa
Ing. Michaela Krajčiová
0911 192 498
teoria@sostvranovska.sk
Zástupkyňa
Mgr. Katarína Pecárová
0907 805 860
skola@sostvranovska.sk
Tajomníčka
Mgr. Alexandra Kintlerová
0915 937 670
psycholog@sostvranovska.sk
Školská psychologička
Ing. Eva Kováčová
0915 937 729
asistent@sostvranovska.sk
Pedagogický asistent
Mgr. Martina Valentková
0915 937 912
valentkova.martina@sostvranovska.sk
Učiteľka
Mgr. Eva Kantoráková
0915 937 599
kantorakova.eva@sostvranovska.sk
Učiteľka
Mgr. Katarína Adamcová
0915 937 912
adamcova.katarina@sostvranovska.sk
Učiteľka
Mgr. Iveta Smetanová
0915 937 912
smetanova.iveta@sostvranovska.sk
Učiteľka
Ing. Pavol Pavlásek
0915 938 026
pavlasek.pavol@sostvranovska.sk
Učiteľ
Ing. Tibor Sedlár
0915 938 026
sedlar.tibor@sostvranovska.sk
Učiteľ
Ing. Peter Spišák
0915 938 026
spisak.peter@sostvranovska.sk
Učiteľ
PeadDr. Ján Oravec
0915 938 026
oravec.jan@sostvranovska.sk
učiteľ
Beáta Ludášová
0908 741 838
ludasova.beata@sostvranovska.sk
Majsterka
Bc. Adam Viedler
0908 741 838
viedler.adam@sostvranovska.sk
Majster
Bc. Lenka Vargová
0908 741 838
vargova.lenka@sostvranovska.sk
Majsterka
Ing. Róbert Uzsák
0908 741 838
uzsak.robert@sostvranovska.sk
Majster
Jozef Bordáč
0908 741 838
bordac.jozef@sostvranovska.sk
Majster
Mgr. Petra Hamšíková
0908 741 838
hamsikova.petra@sostvranovska.sk
Majsterka
Jaroslava Kecerová
0908 742 378
kecerova.jaroslava@sostvranovska.sk
Vedúca vychovávateľka
Larysa Mozzhova
0908 742 297,
0908 742 507
ekonom@sostvranovska.sk
hospodar@sostvranovska.sk
Ekonóm, hospodárka
Dana Tomová
0908 742 543
pam@sostvranovska.sk
Vedúca EO, personálne odd.
Mário Šúň
0905 549 474
technicke@sostvranovska.sk
Vedúci technického oddelenia