Dôležité kontakty


Kontakty na zamestnancov
Celé meno
Mobil
E-mail
Funkcia
Mgr. Petra Pavelková
0904856571
riaditel@sostvranovska.sk
Riaditeľka
Mgr. Mária Marková
02/63838487 , kl.31
markova.maria@sostvranovska.sk
Zástupkyňa
Ing. Janka Maštrlová
0905630957
profesie@sostvranovska.sk
Zástupkyňa
Ing. Michaela Krajčiová
0911192498
teoria@sostvranovska.sk
Zástupkyňa
Mgr. Katarína Pecárová
0907805860
skola@sostvranovska.sk
Tajomníčka
Mgr. Martina Levásovská
0904412819
psycholog@sostvranovska.sk
Školská psychologička
Ing. Eva Kováčová
0911585071
asistentp@sostvranovska.sk
Pedagogický asistent
Ing. Dobroslav Blatnický
0904830150
blatnicky.dobroslav@sostvranovska.sk
Učiteľ
Ing. Pavol Pavlásek
0903151132
pavlasek.pavol@sostvranovska.sk
Učiteľ
Mgr. Ján Vrabec
0907472085
vrabec.jan@sostvranovska.sk
Učiteľ
Mgr. Martina Valentková
0905517887
valentkova.martina@sostvranovska.sk
Učiteľka
Mgr. Michal Sukop
0944180972
sukop.michal@sostvranovska.sk
Učiteľ
Mgr. Radoslav Paňko
0944338090
panko.radoslav@sostvranovska.sk
Učiteľ
Bc. Helena Šípošová
0915834387
siposova.helena@sostvranovska.sk
Učiteľka
Bc. Adam Viedler
0911415393
viedler.adam@sostvranovska.sk
Majster
Bc. Lenka Vargová
0905732817
vargova.lenka@sostvranovska.sk
Majsterka
Ing. Róbert Uzsák
0905456748
uzsak.robert@sostvranovska.sk
Majster
Jozef Bordáč
0904842939
bordac.jozef@sostvranovska.sk
Majster
Mgr. Petra Hamšíková
0907738377
hamsikova.petra@sostvranovska.sk
Majsterka
Jaroslava Kecerová
02 / 63812377 kl. 37
veduci.vychovavatel@sostvranovska.sk
Hlavná vychovávateľka
Mgr. Rita Dostálová
02/63812377 kl.27
ekonom@sostvranovska.sk
Ekonóm
Bc. Lenka Vargová
0905732817
hospodar@sostvranovska.sk
Hospodárka
Pavol Uličný
02/63812377 kl. 24
technicke@sostvranovska.sk
Referent technického oddelenia