Voľby do Školského parlamentu 2023

riaditelNovinky, Udalosti

Dňa 12.10.2023 sa od 9:40 uskutočnia voľby do Školského parlamentu.

Voľby sú inštitútom slobodného prejavu každého člena istého spoločenstva, v našom prípade, sú právom všetkých žiakov, zvoliť si zástupcov, ktorí budú ich samotných, ako aj ostatných žiakov školy zastupovať pred vedením školy, aj v Rade školy. Rovnako budú spoluurčovať smerovanie školy a jej spoločenský, kultúrny, športový a komunitný život.

Organizačné pokyny a kandidátnu listinu nájdete tu. Voľby do školského parlamentu 2023

Verím, že toto právo využijete.

Prajem Vám šťastnú voľbu a krásny deň

Mgr. Petra Pavelková
riaditeľka školy a koordinátorka školského parlamentu