Výsledky volieb členov školského parlamentu

riaditelNovinky, Udalosti

O voľby za členov Školského parlamentu bol tento rok vysoký záujem. Volieb sa zúčastnilo 69 zo 114 oprávnených voličov, čo predstavuje volebnú účasť vo výške 60,5 %.

Najviac hlasov v školských parlamentných voľbách získal Patrik Ratkovský. Do parlamentu sa však prekrúžkovalo všetkých 13 kandidátov na členov. Všetkým novým aj staronovým členom školského parlamentu blahoželáme. Želáme im pri presadzovaní vlastných návrhov na zlepšenia, pri tvorbe a realizácii aktivít a získavaní nových zručností potrebných pre život, spojených s demokratickým a občianskym konaním, veľa síl a veľa šťastia.

Noví členovia sa zajtra stretnú na svojej prvej ustanovujúcej schôdzi. Čaká ich voľba predsedu Školského parlamentu a zástupcu žiakov do Rady školy. Kompletné výsledky nájdete tu.

Ako koordinátorka Školského parlamentu si želám, aby boli členovia aktívni. Noví členovia budú reprezentovať všetkých žiakov našej školy na verejnosti a pri spolupráci s inými inštitúciami a inými školskými parlamentmi.

Nech sa vám/nám dobre spolupracuje 🙂